Kontakt

 

 

Javno – komunalno preduzeće „Pijaca” Kraljevo

adresa: Beogradska 42E, 36 000 Kraljevo
telefoni: 036/316-530; 036/235-620
faks: 036/321-393
e-pošta: pijacakv@mts.rs

 

Članovi nadzornog odbora:

1. RADOJE MILIJANOVIĆ
Predsednik Nadzornog odbora
Kraljevo, ul Obilićeva br.26/6
visoka stručna sprema – fakultet bezbednosti
dipomirani pravnik – odsek bezbednosti
penzioner
Član NO imenovan od strane osnivača

2. MILAN TRIKOŠ
Član Nadzornog odbora
Kraljevo, ulŽička br.18/5
visoka stručna sprema – pravni fakultet
dipomirani pravnik
penzioner
Član NO imenovan od strane osnivača

3. ALEKSANDAR ILIĆ
Član Nadzornog odbora
Visoka stručna sprema – pravni fakultet
Diplomirani pravnik
Zaposlen u JKP „Pijaca“ Kraljevo
Član NO iz redova zaposlenik

 

Dragan Vulić
direktor JKP „Pijaca“ Kraljevo

Rođen 1970. godine u Đakovici, gde je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu.
Diplomirao na Višoj ekonomskoj školi iz Peći, a nakon toga na Fakultetu za menadžment Internacionalnog univerziteta iz Brčkog (BiH), i stekao zvanje diplomirani ekonomista.
Zaposlen je u JKP „Pijaca“ Kraljevo, na mesto Upravnika Pijace, a od 2015. od strane osnivača je postavljen na mesto direktora preduzeća.
Živi u Kraljevu, oženjen je i otac četvoro dece.

 

 

JKP Pijaca