Kako zakupiti

 

Postupak  davanja  u  zakup  pijačnih  tezgi  i  prostora  putem  javnog nadmetanja sprovodi se svake godine sredinom  januara meseca gde se sa zakupcima zaključuju ugovori o zakupu na određeno vreme – jedna godina.

Za detaljnije informacije pogledajte na ovom linku.

JKP Pijaca